Thursday, October 9, 2008

Kembara Bakti Kasih

Tanggal 28 september, 28 ramadhan, ahli-ahli GPMS Sungai Petani, Kubang Pasu, dan Jerai telah mengadakan satu program berbentuk kebajikan kepada Rumah Seri Kenangan, Bedong, Kedah...
Sumbangan disampaikan oleh saudara Mohd Shahfaliqarif Teo Bin Rizal, YDP GPMS Sungai Petani. Sumbangan disampaikan dalam bentuk cek dan hamper. sumbangan-sumbangan ini disampaikan oleh komuniti Melayu di Sungai Petani. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Nurul Asyikin Datuk Bakri kerana kesudian beliau menyampaikan sumbangan hamper-hamper. Manankala Saudara Amran Amir telah memberikan sumbangan yang banyak berbentuk wang tunai kepada program ini.
Kejayaan program ini menjadi titik tolak kepada keakraban diantara Jabatan Kebajikan Masyarakat dan golongan fakir yang menghuni fasilit-fasilit mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat amat berbesar hati sekiranya GPMS Kedah dapat menganjurkan program berbentuk ilmiah kepada anak-anak yatim sekitar negeri kedah.
Berbekalkan kerjasama yang erat antara Penguasa Rumah Seri Kenangan dan Pegawai-pegawai, kami dibawa melawat ke bilik-bilik dan asrama-asram di sini. terdapat 374 orang penghuni di sini. penghuninya terdiri daripada majorit Melayu, kedua Cina, dan India. Penghuni di sini tidak semestinya warga tua. Mereka terdiri dari pelbagai latar belakang. ada juga yang diberikan perlindungan di sini.
Di sini kami memohon agar warga GPMS dapat memberikan sebanyak mungkin sumbangan kepada rumah ini. Ini kerana golongan ini lebih terpinggir dari golongan anak-anak yatim di rumah-rumah kebajikan yang lain. Di sini juga dapat dikenalpasti bahawa warganegara berbangsa Cina lebih banyak menyumbang. Sumbangan boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk seperti beras, lampin orang tua, susu, dan apa jua makan dan barang-barang yang berguna kepada mereka.

Free Gaza